Bases de l'alimentació saludable

19:44:00

FEDN, 2013: Una alimentació saludable és aquella que permet assolir i mantenir un funcionament òptim de l’organisme, conservar o restablir la salut, disminuïr el risc de patir malalties, assegurar la reproducció, la gestació i la lactància, i que promou un creixement i desenvolupament òptims. Ha de ser satisfactòria, suficient, completa, equilibrada, armònica, segura, adaptada, sostenible i assequible. A més a més ha de fomentar uns estils de vida saludables.

Objectius
• Cobrir necessitats d’energia i nutrients que assegurin el correcte creixement i desenvolupament de l’individu. 
• Evitar carències i desequilibris nutricionals. 
• Iniciar i promoure l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables. 

Satisfactòria
Agradable i sensorialment plaent. 
Suficient 
Ha d’aportar aliments en quantitat corresponent segons: edat, sexe, activitat física i situacions fisiològiques de la vida. Cobrir energia. 
Completa 
Que contingui tots els nutrients (macronutrients i micro) que necessita l’organisme i en quantitats adequades. Equilibrada Amb una major presència d’una àmplia varietat d’aliments frescs i d’origen principalment vegetal, i amb unes escassa o nul·la presència tant de begudes alcohòliques com d’aliments amb baixa qualitat nutricional. 
Armònica 
Amb un equilibri proporcional dels macronutrients que la integren. 
Segura 
Sense dosis de contaminants biològics o químics que superin els límits de seguretat establerts per les autoritats competents, o exempta de tòxics o contaminants físics, químics o biològics que puguin resultar nocius per individus sensibles. 
Adaptada 
Que s’adapti a les carácterístiques individuals (situació fisiològica i/o fisiopatològica), socials, culturals i de l’entorn de l’individu. Sostenible Que la seva contribució al canvi climàtic sigui la menor possible i que prioritzi els productes autòctons. 
Assequible 
Que permeti la interacció social i la convivència i que sigui econòmicament viable per l’individu.

Piràmide de l'alimentació saludable


You Might Also Like

0 comments

VISITAS

SEGUIDORES EN G+