Prespectiva cultural de l'alimentació

21:45:00

Els condicionats biològics influeixen a l'hora de consumir un aliment o un altre. Hi ha uns factors claus, que són:
- segons l'estat nutricional de la persona, és a dir, si pateix per la seva supervivència. És un condicionat universal.
- la llibertat o no de consumir uns aliments. En la majoria de persones tenim una gran varietat d'aliments per escollir, ja que, som omnívors.
- la fisiologia juga un gran paper; segons l'aparell dental i el sistema digestiu podrem menjar uns aliments o uns altres.
- a més a més la capacitat d'adaptació al medi de cada un.
- tot i això hi ha excepcions. No hi ha dos organismes humans que tinguin les mateixes necessitats nutricionals.

I tot això esta influenciat per la BIOLOGIA i la CULTURA depenent del moment.


Tot i la seva transcendència, els condicionats biològics no són suficients per explicar els comportaments alimentaris de l'espècie humana. Hi ha relacions entre la naturalesa i la cultura.
Des de ben petits aprenem a menjar influïts per influencies com: biologia, tecnològiques, econòmiques, socials (amics, familiars, escola, etc.), polítics i ideològics.
A la naturalesa trobem molts productes que no mengem però que poden ser nutritius i no tòxic pel nostre organisme. Un exemple: tenim al nostre abans molts arbres plens de fulles i no per això ens les mengem, tot i així les fulles podrien ser nutritives i no tòxiques per l'organisme. És a dir que el comportament alimentari és el que traspassa més la línia entre la naturalesa i la cultura.
S'ha de tenir clar dos termes que són totalment diferents que són:
Alimentació / menjar: acció d'ingerir aliments, fenomen social i cultural.
Nutrició: acció d'absorbir els nutrients dels aliments, assumpte fisiològic i de salut.
El fet de menjar i nodrir-se no és el mateix però van lligades entre elles.
També hi ha funcions socioculturals de l'alimentació: Satisfer la gana i nodrir el cos • Iniciar i mantenir relacions personals i de negocis • Demostrar la naturalesa i extensió de les relacions socials • Proporcionar un focus per les activitats comunitàries • Recompenses o càstigs • Reforçar l’autoestima i guanyar reconeixement • Exercir poder polític i econòmic • Prevenir, diagnosticar i curar malalties físiques • Expressar amor i afecte • Expressar individualitat • Proclamar la distintivitat d’un grup • Demostrar la pertinença a un grup• Fer front a estrés psicològic o emocional • Significa estatus social • Prevenir, diagnosticar i curar malalties mentals • Manifestar pietat o devoció • Significa riquesa • Expressar sentiments.
I tot és així per les lleis universals que tenim inculcades inconscientment. I existeixen preferències i aversions molt diferents d'unes cultures a altres.


Un factor molt important és la cultura alimentaria basada per comportaments com:
- variacions segons els sistemes cultural. La cultura dóna regularitat i especificitat a l'alimentació. I això és així per les normes apresses en la socialització (guies de conductes més o menys apropiades dins dels diferents contextos socials).
- actituds cap al menjar après d'altres persones dins de les seves xarxes socials (família, grup ètnic, classes socials, comunitat social, etc).
- l'alimentació és el primer aprenentatge social de l'ésser humà.
Cultura alimentària: conjunt de presentacions, creences, coneixements i pràctiques heretades i/o apreses que estan associades a l'alimentació i que són compartides pels individus d'una cultura donada o d'un grup social determinat dins d'una cultura.

Per últim, cada grup social i cultural té establertes una gramàtica culinària (normes) que són característiques de cada cuina i cultura, les normes són: l'hora de l'àpat, ingredients associats a l'hora, combinació d'ingredients i preferències d'ingredients.You Might Also Like

0 comments

VISITAS

SEGUIDORES EN G+