El perquè de 3-4 racions de fruita al dia.

14:58:00

Tenint present que la nutrició, l'exercici física i els hàbits tòxics condicionen els estils de vida de cada individu amb un impacte directe al seu estat de salut. És important portar uns bons estils de vida i així obtenir un correcte estat de salut.

Aquest post explica el perquè de la recomanació de 2-3 racions de fruita al dia. Però abans em d'anar a conèixer expectes teòrics:

Primer, les recomanacions nutricionals o requeriments nutricionals es defineix com: quantitat de tots i cadascun dels nutrients que un individu precisa ingerir de forma habitual per mantenir un adequat estat nutricional i prevenir l’aparició de malalties.
Segon, tenir present les ingestes dietètiques de referència o ingestes recomanades (IDR). Es defineixen com els nivells d’ingesta de nutrients essencials que, sobre la base del coneixement científic, es consideren adequats per mantenir els requeriments nutricionals pràcticament totes les persones sanes.
Tercer, els objectius nutricionals que són recomanacions que es formulen en termes quantitatius per determinat marconutrients i micronutrients i que es donen a nivell nacional, amb l’objectiu de prevenir a llarg plaç malalties cròniques-degeneratives.Però per fer-ho més fàcil existeixen guies alimentàries o dietètiques. Aquestes guies tradueixen les recomanacions quantitatives i els objectius nutricionals a un llenguatge fàcilment entenedor per a la població. Recomanacions quantitatives com: aliments, àpats i racions.

Conclusions:
Gràcies a tots els estudis que s'han realitzat podem transformar el coneixement amb mesures més fàcils per la població general; i d'aquesta manera, aconseguir promoure uns bons hàbits alimentaris.

Observar les freqüències de consum recomanades

You Might Also Like

0 comments

VISITAS