L'antropologia de l'alimentació

14:30:00

Antropologia: Ciència que estudia l'home, o, en un sentit més ampli, els homínids, com a objecte de les ciències naturals, analitzant la variabilitat normal del cos humà en l'espai i en el temps.

A l’actualitat és molt important conèixer sobre la nutrició, la dietètica i l’alimentació per això a crescut la investigació en camps com la producció d’aliments i els efectes saludable / perjudicials de la ingesta. També hi ha molts estudis de models de consum alimentari; de base epidemiològica.

Epidemiologia: Branca de la medicina que agrupa el conjunt d'activitats interdisciplinàries emprades en l'estudi dels factors del medi ambient, individuals o d'altra mena, que amenacen la salut de l'home.

Gràcies a tots aquests estudis i personal professional és estudiat el terme: alimentació-salut-benestar.

Però tot i això, hi ha inconvenients com:
- El repartiment no assegura les necessitats bàsiques de tothom.
- El repartiment equitatiu dels aliments
- La capacitat regenerativa dels recursos utilitzats
- La preservació de la identitat cultural
- Falta de confiança en els aliments produïts i processats
- Els aliments han adquirit una centralitat important pel rol econòmic. Degut a això s’han agreujat les distàncies (nord/sud; rics/pobres)

Per tot això s’ha incorporat en les polítiques de salut pública, per reduir malalties que són causa de mort prematura. Exemples: cardiovasculars (països industrialitzats) i fam (països en vies de desenvolupament).

Tot i que cada cop més i millor es coneix sobre la composició dels aliments i els seus efectes; és molt difícil millorar-ho ràpidament, ja que, està influït per molts fenòmens, és a dir, és multidimensional (influït per: biologia, nutricional, mèdic, social, psicològic, econòmic, simbòlic, religiós i cultural).

Per això quan es volen millorar les condicions de vida d’una població s’ha de comprendre els valors i pràctiques culturals. A més a més un factor molt important és que s’ha de tenir en compte conceptes etnonutricionals (dietes relacionades amb cada cultura), ja que, així és molt més eficaç que els hàbits recomanats perdurin.

Què s’ha de tenir en compte abans de fer una dieta? És molt important conèixer la manera d’entendre què és l’alimentació pel pacient, sense oblidar: pes, talla, patologies, etc.

Hi ha organitzacions complexes per una bona informació, educació, investigació i control dels aliments. El personal professional és el/la nutricionista: persona experta en l’efecte pràctiques alimentàries i salut de la població; fixen les directrius de “les dietes adequades” per evitar problemes i millorar patologies; i , segueixen la gramàtica del codi ètic.

Conclusió l’antropologia i la sociologia inclouen la complexitat: “és preferible una solució aproximada a un diagnòstic precís que una solució exacta a un diagnòstic aproximat”.


You Might Also Like

0 comments

VISITAS

SEGUIDORES EN G+