Teixit epitelial del cos huma

2:30:00

El cos humà esta constituït per àtoms que s'uneixen formant una cèl•lula, amb la unció de la cèl·lula apareixen els teixit i el conjunt de diversos teixit constitueix un òrgan, i el sistema és la unió de diferents òrgans, l’agrupació de diferents òrgans és el sistema i per últim l’agrupació més gran és l’esser humà.

En el cas dels teixit es classifiquen en quatre grups: teixit epitelial, teixit connectiu, teixit muscular i teixit nerviós.

En aquest post explicaré el teixit epitelial; molt aviat tindreu la descripció dels altres.

Epitelial: teixit que recobreix les superfícies lliures de l’organisme (internes i externes) i forma les unitats funcionals de les glàndules secretores.

Rep noms diferents en funció de la regió:
- EPIDERMIS: es compon en la seva majoria de queratinòcits, que es troben segmentats en l'estrat corni, a més d'un factor important que són els melanòcits, també anomenats pigmentòcits, que donen la pigmentació a la pell i que es troben justament sobre l'estrat germinatiu.
- MESOTELI: Capa de cèl•lules epitelials derivades del mesoderma que entapissen la cavitat de l'embrió
- ENDOTELI: és un tipus d'epiteli pla simple (d'una sola capa de cèl•lules), que recobreix l'interior de tots els vasos sanguinis, inclòs el cor, on s'anomena endocardi.

Segons el seu origen:
- ECTODÈRMIC: Cobreixen superfície externa del cos
- ENDODÈRMIC: Epiteli del tub digestiu i glàndules annexes
- MESODÈRMIC: Endoteli i mesoteli

Característiques: cohesió, ancoratge i adhesió (enllaços forts entre les cèl•lules), glucoproteïnes, renovació constant (meiosi), alimentació per absorció (ja que manca de vasos sanguinis), polaritat (així pot formar la forma correcte).

Funcions: protecció, absorció (per nodrir-se), transport, secreció i excreció (conte gandules), intercanvi de gasos, lliscament entre superfícies (envolta els òrgans i això fa que llisquin entre ells) i sensitiva (sentit del tacte calor, fred...)

Classificació:
a) segons la forma de la cèl·lula: pla (pavimentós o escamós), cúbic o cilíndric (columnar).
b) Segons el número de capes: simple, pseudoestratificat, estratificat o transició.


Tipus:
a) Epiteli pla simple: una capa de cèl•lules (monocapa) i el nucli sobre surt. Lloc: vasos sanguinis.
b) Epiteli cúbic simple: cèl•lules amb forma cubica i el nucli es troba al centre. Lloc: conductes secretors i renals.
c) Epiteli cilíndric simple: cèl•lules amb forma cilíndrica i el nucli es troba a la part basal. Lloc: parets de l’intestí prim i estómac.
- Epiteli cilíndric simple ciliat: té microvellositats. Lloc: aparell reproductor femení.
d) Epiteli pseudoestratificat: les cèl•lules amb els seus nuclis no formen un ordre, però totes les cèl•lules toquen la part basal. Lloc: epiteli de tràquea i bronquis.
e) Epiteli pla estratificat: no totes les cèl•lules toquen la part basal i son planes. Lloc: esòfag i llengua.
f) Epiteli pla estratificat queratinitzat: les cèl•lules a la part més apical no tenen nucli. Lloc: epidermis
g) Epiteli cúbic estratificat: dos o tres capes de cèl•lules. A la part basal les cèl•lules són més cubiques. Lloc: conductes de les glàndules.
h) Epiteli de transició: varia la seva forma segons el canvi de volums (dilaten i contrauen). Lloc: bufeta urinària.
A teixit epitalial B glàndules C microvellositatsYou Might Also Like

0 comments

VISITAS

SEGUIDORES EN G+